PLÁVANIE S PLUTVAMI

Plávanie s plutvami je pohyb s monoplutvou alebo s dvomi plutvami na hladine.

Pre disciplíny potápania s dýchacím prístrojom sú prípustné len potápačské prístroje so stlačeným vzduchom. Plávanie s plutvami je šport, v ktorom sa uplatňujú rýchlostné, silové a vytrvalostné schopnosti športovca. Je to individuálny šport, v ktorom sa môže jednotlivec samostatne presadiť. Samozrejmosťou sú silové vôľové schopnosti preto, že športovec sa musí pravidelne vyrovnávať s bolesťou, ktorá k väčšine vrcholových športov patrí.

V našich podmienkach sa systematicky venujeme disciplínam plávania s plutvami a rýchlostného plávania pod vodou, ktoré sa uskutočňujú v bazénoch. Plávanie s plutvami (PP) a rýchlostné plávanie pod vodou (RP), tieto disciplíny sa ako jedna z disciplín športového potápania realizujú v bazénoch podľa pravidiel CMAS.

V disciplínach PP sa plávajú úseky od 50 do 1500m. Pri RP môžeme už hovoriť o technickej disciplíne, pretože súčasťou výstroja je aj vzduchový dýchací prístroj ( okrem disciplíny 50m RP, ktorá sa pláva so zadržaným dychom.) Pri plávaní s prístrojom sa dĺžka úsekov pohybuje od 100 do 800 m. PP a RP sú si veľmi podobné stupňom zaťaženia ako aj spôsobom tréningu. Určitú odlišnosť objavíme len v technike záberu plutiev.

V disciplínach na nádych nie je povolená väčšia vzdialenosť ako 50 m a v juniorskej kategórií existujú obmedzenia disciplín vzdialeností a veľkosti monoplutvy.

a) Kategória B a C – obmedzenia

b) Kategória D – plávanie na hladine a plávanie s prístrojom bez obmedzenia, disciplíny na nádych maximálne 25 m

c) Predsúťažná skupina – neusporadúvajú sa medzinárodné súťaže, uplatňujú sa národné úpravy

SR: Obmedzenia pre kategóriu E – predsúťažná skupina:

• Maximálna dĺžka trate na hladine je 400 m

• Maximálna dĺžka v disciplíne na nádych je 15 m

• Maximálny počet štartov je 3 za poldeň, okrem štafiet

• Neobutá monoplutva môže mať maximálnu dĺžku 560mm a šírku 560 mm

• Maximálne rozmery monoplutvy sú šírka 760 mm, dĺžka 760 mm, výška 150 mm

Plávanie s plutvami (PP)

Je to forma plávania s plutvami, ktorá sa vykonáva v bazéne a je najviac príbuzná klasickému športovému plávaniu. Disciplíny sa začínajú štartom z blokov, ktorý je totožný s plaveckým štartom voľného spôsobu. Na plávanie sa používajú dve plutvy (Bi Fins) alebo monoplutva.

Základným hnacím pohybom je takzvaný delfínový kop. Horné končatiny ostávajú vzpažené, za hlavou spojené alebo sa prikladajú a držia na spánkoch.

Rozdeľuje sa na päť kategórií.

Kategória E do 11 rokov, D do 13 rokov, C do 15 rokov, B do 17 rokov a A nad 18 rokov.

Disciplíny sa rozdeľujú na štyri základné spôsoby plávania:

1. Na hladine (PP)

Pri tomto spôsobe plávania sa na dýchanie využíva dýchacia trubica – šnorchel. Plávajú sa dlhé 50, 100, 200 a 400 metrov pre všetky kategórie, 800m pre kategórie A, B, C, D a 1500 metrov pre kategórie A, B, C.

2. Pod vodou na nádych (RP)

Tu sa pláva iba jedna disciplína dlhá 50 metrov a pretekár ju musí preplávať pod vodou , bez vynorenia, v opačnom prípade je diskvalifikovaný. Pravidlá umožňujú túto disciplínu absolvovať len kategóriám A, B, C.

3. Pod vodou s prístrojom (RP)

Pláva sa pod vodou s použitím dýchacieho prístroja pravidlá neumožňujú vynorenie tváre. Plávajú sa trate dlhé 100 metrov pre kategórie A, B, C, D, 400 a 800 metrov pre kategórie A, B, C.

4. Plávanie s dvoma plutvami (Bi Fins)

Ako najmladšou disciplínou bezpochyby patrí plávanie s dvoma takzvanými krátkymi plutvami, kde sa plávajú disciplíny 50, 100, 200 metrov na hladine pre všetky kategórie. Spôsob plávania je rovnaký ako pri voľnom spôsobe v športovom plávaní len s tým rozdielom, že pretekár má na nohách dve plutvy.

Technika plávania s monoplutvou

V snahe o dosiahnutie čo najväčšej rýchlosti plávania s plutvami bol list plutvy predĺžený. S uplatnením sklo – laminátu došlo i k vzniku monoplutvy, čo je jeden list plutvy poháňaní oboma nohami naraz, tzv. delfínovým kopom. V súčasnej dobe je to v športovom potápaní jediný spôsob lokomócie v plávaní s plutvami a rýchlostnom plávaní pod vodou a vo vrcholovom športu si našiel miesto i v orientačnom potápaní.

Zo všetkých známych spôsobov lokomócie vo vode má technika plávania s monoplutvou najjednoduchšiu štruktúru. Pri súčasnom pohybe oboch dolných končatín taktiež športovec vyvinie ďaleko väčšiu silu a tým dosiahne vyššiu rýchlosť. Technika plávania s monoplutvou zo začiatku vychádzala z plaveckého spôsobu delfín až vývoj ukázal, že túto plaveckú techniku nie je možné prijímať bez výhrad.

U plavcov, plávajúcich spôsobom delfín, je pohyb nohami dôsledkom šírenia propulznej vlny, vychádzajúcej z hornej časti tela a paže sú hlavným hnacím prvkom. U športovca, plávajúceho s monoplutvou, je pohyb dolných končatín hlavnou hnacou silou a paže iba udržujú polohu. Tu sa ponúka porovnanie s plávaním delfína.

Hlavné znaky optimálnej techniky plávania s plutvami s monoplutvou priamo vychádzajú z techniky plávania rýb a delfínov.

Partneri

Menu
×