Podmienky kurzov

Podmienky pre prihlášky, informácie

 

 1. Prihlášku môžete poslať aj e-mailom aj poštou. Kvôli urýchleniu prihlásenia odporúčam emailom. Prihlášky akceptujeme až spolu so zaplatením.
 2. Prednosť majú účastníci kurzov, ktorí chodili na zimné kurzy pod podmienkou, že sa prihlásia a zaplatia do 18.4.2016.
 3. Odhlásiť sa z kurzu je možné jedine emailom, iba na prvých dvoch hodinách po začatí daného kurzu, kedy Vám bude vrátených 80 % z ceny kurzu. Za neúčasť na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Počas daného cyklu si môžete nahradiť max. 2 hodiny v iný deň, ako zvyčajne chodíte. Nedajú sa nahradiť, prenášať hodiny z kurzu do kurzu. Pri odhlásení z kurzu, Vám bude vrátená alikvotná čiastka, čo znamená, že z celkovej sumy Vám budú odpočítané hodiny , ktoré už prebehli. V prípade choroby je potrebné oznámiť vašu neprítomnosť 1 deň dopredu.
 4. Pokiaľ si chcete nahradiť vymeškanú hodinu, musíte to oznámiť aspoň deň dopredu   Bez nahlásenia, sa vymeškané hodiny nedajú nahradiť. Po skončení kurzu strácate nárok na nahradenie vymeškaných hodín.
 5. Bazén má kapacitu iba 50 osôb vrátane trénerov, preto na bazéne nemôžu byť žiadne iné osoby okrem účastníkov kurzu a trénerov. Pokiaľ však deti plačú, pošleme vás mimo plaváreň. Rovnako to urobíme vtedy, keď sa deti budú pozerať na rodičov, namiesto na trénerov.
 6. Počas prvej hodiny deti zaraďujeme podľa výkonnosti (ktorá býva niekedy odlišná od názoru rodiča) do skupín. Preto býva na prvej hodine malý zmätok.
 7. Pre škôlkárov odporúčame:
 8. Deti na bazéne potrebujú veľký uterák alebo kúpací plášť. Je vhodné používanie bazénových sandálov pre prechody zo šatní na bazén a naspäť. Pre zohriatie počas hodiny môžete použiť teplý čaj v termoske. Deti po hodine zohrejte pod sprchou, príp. aj teplým nápojom. Rýchlo ich vysušte vrátane vlasov a nechajte ich v priestorov plavárne aklimatizovať 15 – 30 minút po oblečení. Nechoďte s deťmi von, pokiaľ nemajú teplé ruky a nohy. Aj v prípade teplého počasia je potrebné dať deťom na hlavu čiapku, aspoň na prvých 10 minút pobytu mimo plavárne. Nepodceňujte možnosť prechladnutia ani počas krátkeho prechodu z plavárne do auta.
 9. Ako tréneri pracujú študenti FTVŠ a bývalé športovci – plavci. V prípade, že má niektorý z rodičov pripomienky k práci trénera alebo si myslí, že by malo byť plávanie organizované inakšie, umožníme mu priamu účasť vo funkcii trénera.
 10. Zabezpečenie trénermi:
 11. Neplavci – max. 12 detí + 2 tréneri
 12. Zdokonaľovacie plávanie – max. 8 detí – 1 tréner
 13. Rekreačné a kondičné plávanie – max. 8 detí – 1 tréner na 2 dráhy
 14. Škôlkári – 1 tréner na 4 deti
 15. Dospelí – neplavci – 1 tréner na 4 osoby

Partneri

Menu
×