160x600-hul-s-balikem-petitisicovek.jpg

Rozhodnutie, že vlastné téma nie je dosť adekvátny sa žiak dozvie natoľko neskoro, že v danom semestri už nemôže stihnúť odovzdať nové zadanie aké má mať diplomová práca a tým sa oddiali získanie vysnívaného titulu najmenej o pol roka. Spolu s vedúcim zadania dohodneme, čo vyplníme do formulára zadania úlohy, býva tam cieľ úlohy, jej prínos, osnova, rozsah (60 – 80 strán plus prílohy) a zoznam literatúry. Formulár obaja podpíšeme, pisateľ ho potom odnesie do podateľne alebo na katedru a čaká, až z katedry dostane schválených úloh (niekedy sa to vyvesuje na nástenke alebo tému schvaľuje ešte dekan).

Zmluva s fakultou

Ak tvorí sa diplomová práca spolu s prevádzkovým alebo výskumným ústavom (u niektorých odborov je to povinnosť), musíme na zadanie priložiť aj zmluvu fakulty s týmto ústavom. Schválené zadanie starostlivo schováme, na niektorých fakultách sa musí stať súčasťou zviazaného výtvoru. Niektoré fakulty umožňujú autorom výtvorov navrhnúť oponenta. Výtvor sa odovzdáva aspoň 3 týždne pred obhajobou. Presný termín (posledný deň odovzdania) si pozorne strážte. Na internete pre Vás radi pripravia podklady.

hearthstone-300x600.jpg